Tatile bizimkinin ikizi ile gidince işler karıştı

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Brunette

Beraber tatile gitmeye karar verdik programımızı yolds.
com yaptık ama tam gideceğimiz gün bizim kinin akrabasının adamı gelemiyeceğini söyledi kadının bizimle gelmesini keyfine bakmasını söyledi zaten senede bir kere tatile çıkıyorsun ondada yanlızsın gittik tatile bizim kiyle biz takılıyoruz kadın tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyordu anlıyordum ama onu başkasına yar edemezdim baktım azdı başınada vurdu ben fırsatı kaçırmak istemedim ben siktim

Eşim b?n v? b?ldızım birlikt? t?til? gittik.
B?ldızım ??mr?nın k????ı gökh?n işl?rinin y?ğunluğund?n ötürü t?til? g?l?m?di.
Eşinin t?til y???bilm??i için ??mr?yı biziml? birlikt? gönd?rdi.
10 gün ?ür???k t?tilimiz? b?şl?rk?n ?klımın u?und?n d?hi böyl? birş?y g?çmiy?rdu.
??mr? ilk gün üz?rin? giyidiği m?y? il? in?nılm?z ??x?i ?lmuştu.
b?nimd? içimd? i?t?r i?t?m?z kı?ırd?m?l?r ?lm?y? b?şl?dı.
T?tilin ikin?i gününd? ?şimin ?d?t görm??i ikimizid? ?lum?uz ?tkil?di h?l?ki b?ni çıldırtmıştı bu durum.

?kş?ml?rı ?t?lin di?k??und? y?b?n?ı h?tunl?r? t?kılm?y? ç?lıştım ?n??k dil bilm?diğimd?n ötürü hiç bir ??nuç ?ld? ?d?miy?rdum.
?şim v? b?ldızım ??mr? ???t g??? 01 ?lun?? d?y?n?m?yı? uyum?k için ?d?y? çıkıy?rl?rdı.
t?tilimizi 4 ün?ü gününd? ?klım? t?hlik? bir fikir g?ldi.
B?y?nl?rı ?zdır?n bir d?ml?d?n güvenilir bahis b?h??diy?rl?rdı v? d?n?m?liydim h?md? b?ldızım üz?rind?.
h?m?n ?nt?ly? m?rk?z? gidi? bir ??x?h??t?n ut?n? ?ıkıl? ?zdırı?ı d?ml? ?ldım.
?kş?m y?rk?n b?ldızımın iç???ğini b?n g?tirdim v? d?ml?yı ??tın ?ldığım ?d?mın t?rif ?ttiği ölçüd? d?ml?ttım.
?v?t ?yun b?şl?mıştı v? b?ldızım m?yv? ?uyunu içiy?rdu.
y?m?kt?n ??nr? ?şim b?n v? b?ldızım ?t?lin ?r?gr?ml?rını izl?m?y? b?şl?dık.

b?nim ?klım ??mr?y? n?l?r ?l???ğınd?ydı.
?r?d? bir ??mr?y? b?kıy?r v? durumunu ?nl?m?y? ç?lışıy?rdum.
2 ???t ??nr? bir iç???k d?h? g?tirdim v? ?n?d? d?ml? k?ydum.
???t ?rtık g??? 12y? g?liy?rdu v? ?şim b?n gidi??m d?m?y? b?şl?dı.
b?ldızm i?? f?lt?şı gibi gçzl?ri v?rdı y?t???k gibi d?ğildi.
h?tt? bir ?r? ?yv?h d?dim b?ldızı ?zdırdık k?rı biz? b?km?z?? ?t?ld? birin? ?iktirir?? k?ndini diy? içimd?n g?çiridm.
???t? 12 buçuk gibi ?şim ?d?mız? çıktı v? uyum?y? gitti.
b?ldızl? b?şb?ş? k?lmıştık.
??mr?nın y?nın? ?turdum v? ??hb?t ?tm?y? b?şl?dık.
??hb?t k?yul?ştıkç? k?yul?ştı.
?m? ??mr?nın in?nın h?r?k?tl?ri d?ğişm?y? b?şl?mıştı.
k?rı ?zmıştı b?lli ?luy?rdu.
k?ndini k?ntr?l ?tm?y? ç?lışıy?rdu ?n??k tut?mıy?rdu.
h?di k?lk?lım v? bir?z yürüy?lim d?dim t?m?m d?di.

??lınd? türkçe bahis ??mr? ç?k n?dir?n ?lk?l kull?nır ?m? içm?k i?t?diğini ?öyl?di h?m?n bir?r bir? ?ldım v? ??hil? d?ğru yürüm?y? b?şl?dık ?rtık bir?nınd? v?rdiği r?h?tlıkl? d?h? r?h?t h?r?k?t ?diy?rdu.
?lini ?muzum? k?ydu bir?z öyl? yürüdük v? k?lum? girdi.
göğü?l?ri k?lum? d?ğiy?rdu.
?ürttükç? in?nılm?z z?vk ?lıy?rdum v? ?l?tim k?lkm?y? b?şl?mıştı.
?nund? h?şun? gidiy?rdu biliy?rdum v? b?n? ?muzl?rının ?ğrıdığını g??? klim?d?n ötürü kuluç girdiğini ?öyl?di v? b?n? m???j y??m?mı i?t?diğini ?öyl?diğind? t?m?m d?dim ?l?y bitti bu k?rıyı bugün ?ik???m.
çünkü gün b?yu hiç böyl? bir durumd?n b?h??tm?mişti.
t?m?m d?dim ?tur?lım şu ş?zl?nkt? m???j y??ıyım d?dim ?n??k h?yır d?di b?nim ?d?m? çık?lım ?nişt? ?r?d? m???j y?? d?di.
( ?n?un ?d??ı bizim ?d?nın t?m bir ?lt k?tınd?ydı.
?d?y? girdik üz?rind?ki b?dy çık?rttı üz?rind? ??d??? ?üdy?ni k?lmıştı.
d?dimy? k?rı ?zdı ?rtık n?rm?ld? b?nim y?nımd? mümkünmü bu k?d?r r?h?t d?vr?n?ın.
h?di ?nişt? d?di b?ny?d?n j?n?ın b?b? y?ğı v?r ?nu ?ür v? m???j y?? d?di.
b?ny?d?n b?b? y?ğını ?ldım v? ?ırt ü?tü y?t?n ??mr?nın ?ırtın? dökm?y? b?şl?dım ?üdy?nin k??ç?l?rını ?çtım m???j? b?şl?dım bir?z ü?t? bir?z ?lt? d?rk?n h?fift?n y?nl?rd?n göğü?l?rin? d?kunuy?rdum v? b?nim ?l?t

güvenilir bahis siteleri t?m?m?n k?lkmıştı.
t?m?m dönm?k i?tiy?rum diyin?? filim k?????k d?dim b?nim ?l?ti öyl? görün?? k?rı y? b?ni ?d?d?n k?v???k y?d? ?ik???ktim.
?ön?r dönm?z ?ll?riyl? ?üdy?nini tuty?rdu v? b?nim ?l?ti öyl? görün?? ?ll?rini bır?ktı v? ?üdy?n göğü?l?rind? düştü.
?nişt? d?di v? b?nim ş?rtumd?n ç?kti h?m?n ş?rtu indirdi ?l?ti öyl?bir ?ğzın? ?ldıki.
öyl? bir ??k?? ç?kiy?rduki ?ikimi ??rç?l?r???ın? ?miy?rdu.
??nki ?lind?n ?l???kl?rmış gibi ??ldıry?rdu.
h?m?n k?ldırdım v? dud?kl?rın? y??ıştım v? d?ğru b?ny?y? götürdüm duş? ??ktum v? çıktıkt?n ??nr? ?mını y?l?m?y? b?şl?dım.
k?rı h?y?tınd? hiç y?l?tm?mış uçuy?rdu.
?liyl? k?f?m? b??tırıy?rdu.
h?m?n 69 ??zi?y?nun? g?çtim v? b?n ?nu y?l?rk?n ?d? b?nim ?l?ti ?ğzın? ?lıy?rdu.
bir?z ??nr? ?ğzın? b?ş?ldım y?l?dı hım hım diy? diy? y?l?dı yuttu.
b?n? ilk k?z ??k?? ç?ktiğini ?öyl?di z?t?n y?r?ğı öyl? k?yb?d???kmiş gibi ?mm??ind?n b?lliydi.

t?kr?r y?l?m?y? b?şl?dı v? b?nim ?l?t dimdik ?lmuştu.
?mın? girm?y? h?zırdım v? ? ?ı???ık d??d?r ?ul?nmış ?mın? öyl? bir girdim ki.
d?m?lt?r?k ?ikiy?rdum gidi? g?ldikç? ? k???m?n göğü?l?ri vü?udunu bir k?z d?h? ??llıy?rdu.
b?n ?ırt üztü uz?ndım v? ?ikimin b?şını ?mın? g?trdim.
?turtum v? ?mın? kökl?yin?? f??i bir çığlık ?ttı n? y??ıy?r?un k?rd?şin duy???k d?dim.
?l?un h?rk?? duy?un ?ik b?ni diy? inliy?rdu.
f?rk?tm?z ?rk?ğim ?ik b?ni diy?rdu.
?ikimin üz?rind? zı?l?y? zı?l?y? b?ş?ldı v? b?nd? için? b?ş?ldım.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*